آرزوی اول | خرید گوشواره طلا برای مونا هشت ساله

100%

طی شناسایی تعدادی از خانواده محروم و آبرومند ایتام که از وضعیت مالی مناسبی برخوردار نیستند. از بچه های این....

 • مبلغ هدف گذاری شده:8,000,000 ریال

 • تا اتمام کمپین: کمپین به پایان رسیده است

 • مبلغ جمع آوری شده: 8,000,000 ریال

تحصیل

توسط شبکه مهربانی آهو | از گروه مرجع سایت آهو

حمایت شد ;)

تامین هزینه خرید یک دستگاه چرخ خياطی جهت آموزش و کمک به کار آفرینی

0%

خرید یک دستگاه چرخ خياطی برای موسسه خیریه در جهت آموزش و کمک به کار افرینی برای خانواده های ياور....

 • مبلغ هدف گذاری شده:16,500,000 ریال

 • تا اتمام کمپین: کمپین به پایان رسیده است

 • مبلغ جمع آوری شده: 6,000,000 ریال

تحصیل

توسط موسسه خیریه مهر.... | از گروه مرجع خیریه

حمایت شد ;)

دهم های ده تومانی مرداد ماه

100%

یك اتفاق خوب ديگه در دهم مرداد ماه ١٣٠ نفر ، نفري ١٠ هزار تومان، تجهيز اتاق بازى براى ٦٠....

 • مبلغ هدف گذاری شده:13,000,000 ریال

 • تا اتمام کمپین: کمپین به پایان رسیده است

 • مبلغ جمع آوری شده: 12,992,570 ریال

تحصیل

توسط خيريه مردم نهاد.... | از گروه مرجع خيريه

حمایت شد ;)

تامین اجاره منزل پدر کارگری با خانواده 4 نفره

100%

خانواده ای چهار نفره که پدر خانواده کارگری زحمت کش است و بابت شرایط بد اقتصادی و نداشتن امنیت شغلی....

 • مبلغ هدف گذاری شده:4,400,000 ریال

 • تا اتمام کمپین: کمپین به پایان رسیده است

 • مبلغ جمع آوری شده: 4,400,000 ریال

تحصیل

توسط موسسه خیریه مهر.... | از گروه مرجع خیریه

حمایت شد ;)

پویش روستا به روستا (روستای مدن آبادان)

100%

پویش آبرسانی به مناطق محروم و بی آب استان خوزستان توسـط تانکرهای آبرسان روستای دهم: روستای مدن آبادان با جمعیت:۱۵۰۰....

 • مبلغ هدف گذاری شده:92,400,000 ریال

 • تا اتمام کمپین: کمپین به پایان رسیده است

 • مبلغ جمع آوری شده: 112,075,200 ریال

تحصیل

توسط جامعه ایمانی مشعر | از گروه مرجع خیرین

حمایت شد ;)

پویش روستا به روستا (روستای شلهه ثوامرآبادان)

100%

پویش آبرسانی به مناطق محروم و بی آب استان خوزستان توسـط تانکرهای آبرسان روستای نهم: روستای شلهه ثوامر آبادان با....

 • مبلغ هدف گذاری شده:92,400,000 ریال

 • تا اتمام کمپین: کمپین به پایان رسیده است

 • مبلغ جمع آوری شده: 96,184,000 ریال

تحصیل

توسط جامعه ایمانی مشعر | از گروه مرجع خیرین

حمایت شد ;)

پویش روستا به روستا (روستای رمیله آبادان)

200%

پویش آبرسانی به مناطق محروم و بی آب استان خوزستان توسـط تانکرهای آبرسان روستای هشتم: روستای رمیله آبادان با جمعیت:۱۸۲۴....

 • مبلغ هدف گذاری شده:92,400,000 ریال

 • تا اتمام کمپین: کمپین به پایان رسیده است

 • مبلغ جمع آوری شده: 168,830,140 ریال

تحصیل

توسط جامعه ایمانی مشعر | از گروه مرجع خیرین

حمایت شد ;)

پویش روستا به روستا (روستای طره بخاخ آبادان)

100%

پویش آبرسانی به مناطق محروم و بی آب استان خوزستان توسـط تانکرهای آبرسان روستای هفتم: روستای طره بخاخ آبادان با....

 • مبلغ هدف گذاری شده:123,200,000 ریال

 • تا اتمام کمپین: کمپین به پایان رسیده است

 • مبلغ جمع آوری شده: 129,040,000 ریال

تحصیل

توسط جامعه ایمانی مشعر | از گروه مرجع خیرین

حمایت شد ;)

پویش روستا به روستا (روستای ابوشانک آبادان)

100%

پویش آبرسانی به مناطق محروم و بی آب استان خوزستان توسـط تانکرهای آبرسان روستای چهارم: روستای ابوشانک آبادان با جمعیت:۱۱۷۳....

 • مبلغ هدف گذاری شده:93,000,000 ریال

 • تا اتمام کمپین: کمپین به پایان رسیده است

 • مبلغ جمع آوری شده: 95,758,100 ریال

تحصیل

توسط جامعه ایمانی مشعر | از گروه مرجع خیرین

حمایت شد ;)

پویش روستا به روستا (روستای رستمیه آبادان)

100%

پویش آبرسانی به مناطق محروم و بی آب استان خوزستان توسـط تانکرهای آبرسان روستای چهارم: روستای رستمیه آبادان با جمعیت:۳۷۱....

 • مبلغ هدف گذاری شده:28,000,000 ریال

 • تا اتمام کمپین: کمپین به پایان رسیده است

 • مبلغ جمع آوری شده: 40,570,000 ریال

تحصیل

توسط جامعه ایمانی مشعر | از گروه مرجع خیرین

حمایت شد ;)

پویش روستا به روستا (روستای سیحان آبادان)

0%

پویش آبرسانی به مناطق محروم و بی آب استان خوزستان توسـط تانکرهای آبرسان روستای چهارم: روستای سیحان آبادان با جمعیت:589....

 • مبلغ هدف گذاری شده:61,600,000 ریال

 • تا اتمام کمپین: کمپین به پایان رسیده است

 • مبلغ جمع آوری شده: 61,800,000 ریال

تحصیل

توسط جامعه ایمانی مشعر | از گروه مرجع خیرین

حمایت شد ;)

پویش روستا به روستا (روستای ملاکه آبادان)

100%

پویش آبرسانی به مناطق محروم و بی آب استان خوزستان توسـط تانکرهای آبرسان روستای سوم: روستای ملاکه آبادان با جمعیت:641....

 • مبلغ هدف گذاری شده:61,600,000 ریال

 • تا اتمام کمپین: کمپین به پایان رسیده است

 • مبلغ جمع آوری شده: 61,600,000 ریال

تحصیل

توسط جامعه ایمانی مشعر | از گروه مرجع خیرین

حمایت شد ;)

پویش روستا به روستا (روستای صیداویه آبادان)

100%

پویش آبرسانی به مناطق محروم و بی آب استان خوزستان توسـط تانکرهای آبرسان روستای دوم: روستای صیداویه آبادان با جمعیت:....

 • مبلغ هدف گذاری شده:92,400,000 ریال

 • تا اتمام کمپین: کمپین به پایان رسیده است

 • مبلغ جمع آوری شده: 96,250,000 ریال

تحصیل

توسط جامعه ایمانی مشعر | از گروه مرجع خیرین

حمایت شد ;)

پویش روستا به روستا (روستای شلحه امام حسن عسکری (ع))

100%

پویش آبرسانی به مناطق محروم و بی آب استان خوزستان توسـط تانکرهای آبرسان روستای اول: شلحه امام حسن عسکری(ع) با....

 • مبلغ هدف گذاری شده:83,000,000 ریال

 • تا اتمام کمپین: کمپین به پایان رسیده است

 • مبلغ جمع آوری شده: 88,770,000 ریال

تحصیل

توسط جامعه ایمانی مشعر | از گروه مرجع خیرین

حمایت شد ;)

دهم های ده تومانی تیر ماه

100%

یک اتفاق خوب دیگه در دهم تیرماه تجهیز زمین فوتبال روستای گوجگ از توابع شهرستان میناب استان هرمزگان (تیر دروازه....

 • مبلغ هدف گذاری شده:5,300,000 ریال

 • تا اتمام کمپین: کمپین به پایان رسیده است

 • مبلغ جمع آوری شده: 5,650,000 ریال

تحصیل

توسط خيريه مردم نهاد.... | از گروه مرجع خيريه

حمایت شد ;)

تامین هزینه درمان، شنواسنجی و ایاب و ذهاب زهرا دختر سه ساله

100%

زهرا دختر 3 ساله که پدرش کارگر زحمت کشی است و در خانه ای مستاجر هستند که از مشکل شنوایی....

 • مبلغ هدف گذاری شده:5,300,000 ریال

 • تا اتمام کمپین: کمپین به پایان رسیده است

 • مبلغ جمع آوری شده: 5,304,000 ریال

تحصیل

توسط موسسه خیریه مهر.... | از گروه مرجع خیریه

حمایت شد ;)

طرح جمع آوری زکات فطره، جهت تامین کمک هزینه جهیزیه دو دختر در آستانه ازدواج

0%

در آستانه عید سعید فطر طرح جمع آوری زکات فطره، جهت تامین کمک هزینه جهیزیه دو دختر در آستانه ازدواج

 • مبلغ هدف گذاری شده:64,000,000 ریال

 • تا اتمام کمپین: کمپین به پایان رسیده است

 • مبلغ جمع آوری شده: 3,740,000 ریال

تحصیل

توسط شبکه مهربانی آهو | از گروه مرجع سایت آهو

حمایت شد ;)

جشن آرزوها

0%

اهدای دو دستگاه دوچرخه و دو تبلت به جشن بزرگ آرزوها برای برآورده کردن آرزوی چهارنوجوان که توسط خیرین تامین....

 • مبلغ هدف گذاری شده:20,000,000 ریال

 • تا اتمام کمپین: کمپین به پایان رسیده است

 • مبلغ جمع آوری شده: 20,100,000 ریال

تحصیل

توسط فاطمه جویکار | از گروه مرجع خیرین

حمایت شد ;)

پویش نصف مال من نصف مال تو

0%

به همت قرارگاه محرومیت زدایی هئیت ثارالله زنجان با الگو قرار دادن شیوه انفاق امام حسن مجتبی (ع)، پویش نصف....

 • مبلغ هدف گذاری شده:10,000,000 ریال

 • تا اتمام کمپین: کمپین به پایان رسیده است

 • مبلغ جمع آوری شده: 4,570,000 ریال

تحصیل

توسط هیئت ثارالله زنجان | از گروه مرجع هیئت

حمایت شد ;)

دهم های ده تومانی خرداد ماه

0%

در« دهم هاي 10توماني» قصد داريم سهم كوچكي از نذورات، اتفاقات بزرگي را خلق كند. دهم هر ماه متعهد مي....

 • مبلغ هدف گذاری شده:10,000,000 ریال

 • تا اتمام کمپین: کمپین به پایان رسیده است

 • مبلغ جمع آوری شده: 3,830,000 ریال

تحصیل

توسط شبکه مهربانی آهو | از گروه مرجع سایت آهو

حمایت شد ;)

تامین هزینه خرید جهیزیه دختر خانمی از خانواده نیازمند ساکن شهر ری

100%

دختر خانمی 22 ساله، که به همراه مادر و خواهرش زندگی می کند؛ در آستانه ازدواج است.

 • مبلغ هدف گذاری شده:53,000,000 ریال

 • تا اتمام کمپین: کمپین به پایان رسیده است

 • مبلغ جمع آوری شده: 53,000,000 ریال

تحصیل

توسط شبکه مهربانی آهو | از گروه مرجع سایت آهو

حمایت شد ;)

ماه مهربانی 3 | طبخ و توزیع افطاری به محرومین جنوب استان کرمان

0%

به مناسبت ماه رمضان طبخ و توزیع افطاری به محرومین جنوب استان کرمان را آغاز کردیم

 • مبلغ هدف گذاری شده:7,500,000 ریال

 • تا اتمام کمپین: کمپین به پایان رسیده است

 • مبلغ جمع آوری شده: 5,540,000 ریال

تحصیل

توسط مجمع فرهنگیان خیر.... | از گروه مرجع خیرین

حمایت شد ;)

ماه مهربانی 2 | طرح توزیع ۳۰ بسته غذایی به ۳۰ خانواده مستحق تحت پوشش خیریه مهرسان

0%

طرح توزیع ۳۰بسته غذایی به ۳۰خانواده مستحق تحت پوشش خیریه مهرسان

 • مبلغ هدف گذاری شده:41,500,000 ریال

 • تا اتمام کمپین: کمپین به پایان رسیده است

 • مبلغ جمع آوری شده: 9,320,000 ریال

تحصیل

توسط خيريه مردم نهاد.... | از گروه مرجع خيريه

حمایت شد ;)

ماه مهربانی | تهیه بسته ارزاق ماه مبارک رمضان برای مردم منطقه محروم و زلزله زده کوهبنان

0%

به مناسبت ماه مبارک رمضان، شبکه مهربانی #آهو با همکاری خیریه همدردی قصد دارد ده‌ها بسته ارزاق مواد غذایی را....

 • مبلغ هدف گذاری شده:138,000,000 ریال

 • تا اتمام کمپین: کمپین به پایان رسیده است

 • مبلغ جمع آوری شده: 139,768,000 ریال

تحصیل

توسط خیریه همدردی و.... | از گروه مرجع خیریه ها

حمایت شد ;)

تامین هزینه درمان دختری 25 ساله، مجرد و یتیم که در آستانه از دست دادن بینایی خود است.

0%

دختری 25 ساله، مجرد و یتیم در آستانه از دست دادن بینایی خود است. تنها با تامین هزینه عمل  2.500.000....

 • مبلغ هدف گذاری شده:25,000,000 ریال

 • تا اتمام کمپین: کمپین به پایان رسیده است

 • مبلغ جمع آوری شده: 26,030,000 ریال

تحصیل

توسط شبکه مهربانی آهو | از گروه مرجع سایت آهو

حمایت شد ;)

درمان هانیه

100%

دختر بچه ای 11ساله که پدرش از کارگران زحمت کش است و در خانه ای مستاجر هستند 3سال است که....

 • مبلغ هدف گذاری شده:4,500,000 ریال

 • تا اتمام کمپین: کمپین به پایان رسیده است

 • مبلغ جمع آوری شده: 6,171,700 ریال

تحصیل

توسط موسسه خیریه مهر.... | از گروه مرجع خیریه

حمایت شد ;)

تامین هزینه خرید ویلچیر ویژه ارتوپدی برای خانم سالمندی که با دختر 25ساله ای در یک خانه استیجاری زندگی می کنند.

100%

خانم سالمندی با دختر 25ساله ای در یک خونه استیجاری زندگی می کنند. عمل دیسک کمر کرده است و درآمدی....

 • مبلغ هدف گذاری شده:5,500,000 ریال

 • تا اتمام کمپین: کمپین به پایان رسیده است

 • مبلغ جمع آوری شده: 7,090,000 ریال

تحصیل

توسط خيريه مردم نهاد.... | از گروه مرجع خيريه

حمایت شد ;)

خرم+شهر | درمان مجید

0%

خانواده خرمشهری که پدر خانواده فوت شده است و پسر خانواده بر اثر سانحه تصادف ۱۰سال است که قادر به....

 • مبلغ هدف گذاری شده:50,000,000 ریال

 • تا اتمام کمپین: کمپین به پایان رسیده است

 • مبلغ جمع آوری شده: 80,680,000 ریال

تحصیل

توسط مجید پناهی | از گروه مرجع مداح و ذاکر اهل بیت (ع)

حمایت شد ;)

نذر مهربانی برای محرومین جنوب کرمان

100%

جمعی از فرهنگیان خیر کرمانی قصـد دارند در حرکت خیرخواهانه ای به مناسبت نیمه شعبان و سلامتی حضرت حجت (عج)....

 • مبلغ هدف گذاری شده:7,560,000 ریال

 • تا اتمام کمپین: کمپین به پایان رسیده است

 • مبلغ جمع آوری شده: 7,560,000 ریال

تحصیل

توسط مجمع فرهنگیان خیر.... | از گروه مرجع خیرین

حمایت شد ;)

خرم+شهر | تامین هزینه رهن مسکن خانواده خرمشهری که با جمعیت هفت نفری در یک اتاق اجاره ای با شرایط بسیار سخت زندگی می کنندی

0%

تامین هزینه رهن مسکن خانواده هفت نفر خرمشهری که در یک اتاق استیجاری در شرایط بسیار سخت زندگی می کنند....

 • مبلغ هدف گذاری شده:250,000,000 ریال

 • تا اتمام کمپین: کمپین به پایان رسیده است

 • مبلغ جمع آوری شده: 250,000,000 ریال

تحصیل

توسط حاج‌میثم مطیعی | از گروه مرجع مداح و ذاکر اهل بیت (ع)

حمایت شد ;)

تامین هزینه درمان یک ماه بیماری که دچار عفونت ریوی شده است و قادر به تامین هزینه درمان آن نیست

200%

بیماری که 20 سال است سابقه شیمی درمانی دارد، شهریور ماه سال گذشته بر اثر سکته قلبی مجبور می شود....

 • مبلغ هدف گذاری شده:5,000,000 ریال

 • تا اتمام کمپین: کمپین به پایان رسیده است

 • مبلغ جمع آوری شده: 9,920,000 ریال

تحصیل

توسط موسسه خیریه مهر.... | از گروه مرجع خیریه

حمایت شد ;)

تامین هزینه خرید مسکن خانواده زنجانی که پدر خانواده مریض و از کار افتاده است و دارای دو فرزند معلول ذهنی

0%

پدر این خانواده محترم به دلیل بیماری توانایی کار کردن ندارد،این خانواده توانایی تامین اجاره بهای منزلی که در آن....

 • مبلغ هدف گذاری شده:200,000,000 ریال

 • تا اتمام کمپین: کمپین به پایان رسیده است

 • مبلغ جمع آوری شده: 185,510,000 ریال

تحصیل

توسط مهدی رسولی | از گروه مرجع مداح و ذاکر اهل بیت (ع)

حمایت شد ;)

خرم+شهر | تامین هزینه رهن مسکن خانواده مونا

0%

خانمی به همراه سه فرزند دخترخود، تنها بدون همسر در یک خرابه ای زندگی می کند که هزینه زندگی این....

 • مبلغ هدف گذاری شده:150,000,000 ریال

 • تا اتمام کمپین: کمپین به پایان رسیده است

 • مبلغ جمع آوری شده: 168,265,000 ریال

تحصیل

توسط مهدی رسولی | از گروه مرجع مداح و ذاکر اهل بیت (ع)

حمایت شد ;)

خرم+شهر | تامین کمک هزینه تحصیل سه دختر از خانواده نیازمند خرمشهری

0%

خانمی به همراه سه فرزند دخترخود، تنها بدون همسر در یک خرابه ای زندگی می کند که هزینه زندگی این....

 • مبلغ هدف گذاری شده:40,000,000 ریال

 • تا اتمام کمپین: کمپین به پایان رسیده است

 • مبلغ جمع آوری شده: 40,120,000 ریال

تحصیل

توسط مریم وطن پور | از گروه مرجع مجری کودک

حمایت شد ;)

خرم+شهر | تامین کمک هزینه جهیزیه دختر خانواده خرمشهری

0%

خانواده ای چهار نفره بی بضاعت که در تامین هزینه خرید جهیزیه فرزند خود نیازمند کمک است.

 • مبلغ هدف گذاری شده:30,000,000 ریال

 • تا اتمام کمپین: کمپین به پایان رسیده است

 • مبلغ جمع آوری شده: 30,000,000 ریال

تحصیل

توسط افشین کیماسی | از گروه مرجع ورزشکار ان و قهرمان ملی

حمایت شد ;)

خرم+شهر | سید علی صالحی بازیگر سینما و تلویزیون از شما دعوت کرده است تا به محرومین کمک کنید

0%

راهی اهواز شدیم تا دردی از مشکلات مردم محروم خوزستان برداریم. این بار سید علی صالحی بازیگر سینما و تلویزیون....

 • مبلغ هدف گذاری شده:10,000,000 ریال

 • تا اتمام کمپین: کمپین به پایان رسیده است

 • مبلغ جمع آوری شده: 10,010,000 ریال

تحصیل

توسط سید علی صالحی | از گروه مرجع بازیگر سینما و تلویزیون

حمایت شد ;)

خرم+شهر | تامین هزینه های درمان پدر خانواده نیازمند خرمشهری

0%

تامین هزینه درمان پدر خانواده که سکته ناقص مغزی داشته و از کار افتاده است. در تامین مخارج زندگی نیازمند....

 • مبلغ هدف گذاری شده:20,000,000 ریال

 • تا اتمام کمپین: کمپین به پایان رسیده است

 • مبلغ جمع آوری شده: 20,000,000 ریال

تحصیل

توسط حمیده عباسعلی | از گروه مرجع ورزشکار ان و قهرمان ملی

حمایت شد ;)

خرم+شهر | خانواده ای که در آن دو دختر زندگی می کنند و یکی از آن ها از حق تحصیل محروم شده است

0%

کمک به خانواده ای که منزلشان حتی سرویس بهداشتی ندارد خانواده ای که در آن دو دختر زندگی می کنند....

 • مبلغ هدف گذاری شده:40,000,000 ریال

 • تا اتمام کمپین: کمپین به پایان رسیده است

 • مبلغ جمع آوری شده: 40,000,000 ریال

تحصیل

توسط عشرت کردستانی | از گروه مرجع ورزشکاران و قهرمانان ملی

حمایت شد ;)

خرم+شهر | هزینه درمان و دارو خانمی مبتلا به سرطان توسط خیر عزیز آقای یاسر صابری تامین شد.

0%

هزینه درمان و دارو خانمی مبتلا به سرطان توسط خیر عزیز آقای یاسر صابری تامین شد.

 • مبلغ هدف گذاری شده:20,000,000 ریال

 • تا اتمام کمپین: کمپین به پایان رسیده است

 • مبلغ جمع آوری شده: 20,000,000 ریال

تحصیل

توسط ياسر صابری | از گروه مرجع خیرین

حمایت شد ;)

خرم+شهر | تامین هزینه برای خرید البسه، ارزاق و ترمیم بخشی از مسکن مادری تنها به‌ همراه دو دختر معلولش

0%

تامین هزینه برای خرید البسه، ارزاق و ترمیم بخشی از مسکن مادری تنها به‌ همراه دو دختر معلولش

 • مبلغ هدف گذاری شده:50,000,000 ریال

 • تا اتمام کمپین: کمپین به پایان رسیده است

 • مبلغ جمع آوری شده: 75,295,000 ریال

تحصیل

توسط سید علی مومنی | از گروه مرجع مداح اهل بیت (ع)

حمایت شد ;)

خرم+شهر | تامین هزینه ارزاق شب عید خانواده پنج نفره دارای دو فرزند معلول ذهنی

0%

هزینه ارزاق شب عید خانواده پنج نفره دارای دو فرزند معلول ذهنی توسط خیر عزیز مهندس یاسر ملک شعار تامین....

 • مبلغ هدف گذاری شده:2,500,000 ریال

 • تا اتمام کمپین: کمپین به پایان رسیده است

 • مبلغ جمع آوری شده: 2,500,000 ریال

تحصیل

توسط مهندس یاسر ملک.... | از گروه مرجع خیرین

حمایت شد ;)

خرم+شهر | تامین هزینه ارزاق شب عید خانواده پنج نفره توسط

0%

هزینه ارزاق شب عید خانواده پنج نفره توسط خیر عزیز مهندس یاسر ملک شعار تامین شد.

 • مبلغ هدف گذاری شده:2,500,000 ریال

 • تا اتمام کمپین: کمپین به پایان رسیده است

 • مبلغ جمع آوری شده: 2,500,000 ریال

تحصیل

توسط مهندس یاسر ملک.... | از گروه مرجع خیرین

حمایت شد ;)

خرم+شهر | تامین هزینه پای مصنوعی خانمی نیازمند و مبتلا به دیابت

0%

هزینه پای مصنوعی خانمی نیازمند و مبتلا به دیابت توسط خیر عزیز مهندس مصطفی تهرانی تامین شد.

 • مبلغ هدف گذاری شده:30,000,000 ریال

 • تا اتمام کمپین: کمپین به پایان رسیده است

 • مبلغ جمع آوری شده: 30,000,000 ریال

تحصیل

توسط مهندس مصطفی تهرانی | از گروه مرجع خیرین

حمایت شد ;)

خرم+شهر | خانواده نعیم

0%

نعیم و برادرش معلول به دنیا آمده اند پدرشان فوت شده است و با مادرشان تنها در یک خرابه زندگی....

 • مبلغ هدف گذاری شده:120,000,000 ریال

 • تا اتمام کمپین: کمپین به پایان رسیده است

 • مبلغ جمع آوری شده: 160,050,000 ریال

تحصیل

توسط محمدفؤاد صفاریان‌پور | از گروه مرجع مجری و تهیه‌کننده

حمایت شد ;)

مهرباران | مشارکت در بازسازی مدارس زلزله زده کرمانشاه

200%

چهره‌های تلویزیونی برنامه‌های خردسال و کودک دست به دست هم داده‌اند تا مدرسه‌ بسازند؛ مدرسه‌های خراب‌شده در اثر زلزله کرمانشاه

 • مبلغ هدف گذاری شده:300,000,000 ریال

 • تا اتمام کمپین: کمپین به پایان رسیده است

 • مبلغ جمع آوری شده: 549,664,000 ریال

تحصیل

توسط برنامه سازان کودک.... | از گروه مرجع مجریان تلوزیونی کودک وخردسال

حمایت شد ;)

کمک برای تامین هزینه های آقا جواد

0%

آقا جواد بیماری خاصی دارد که ریه و تنفسش را تحت تاثیرقرار داده است. چندسالی است که اسیر تخت شده....

 • مبلغ هدف گذاری شده:30,000,000 ریال

 • تا اتمام کمپین: کمپین به پایان رسیده است

 • مبلغ جمع آوری شده: 25,090,000 ریال

تحصیل

توسط پیمان ماهری پور | از گروه مرجع ورزشکاران

حمایت شد ;)

هر هیئت یک روستا - تامین بسته های مواد غذایی برای هزار خانواده زلزله زده

0%

تامین هزار بسته 100 هزار تومانی برای پخش میان هزار خانواده زلزله زده سر پل ذهاب، ازگله و تازه آباد

 • مبلغ هدف گذاری شده:1,000,000,000 ریال

 • تا اتمام کمپین: کمپین به پایان رسیده است

 • مبلغ جمع آوری شده: 609,210,000 ریال

تحصیل

توسط شبکه آهو | از گروه مرجع زلزله کرمانشاه

حمایت شد ;)

ساخت واحد مسکونی برای پیرزنی نابینای کوهبنانی که از شوهر بیمارش مراقبت میکند

0%

ساخت مسکن برای همسری که با وجود نابینا بودن، از همسر مریض خود نیز نگهداری مینماید

 • مبلغ هدف گذاری شده:600,000,000 ریال

 • تا اتمام کمپین: کمپین به پایان رسیده است

 • مبلغ جمع آوری شده: 651,182,000 ریال

تحصیل

توسط میثم مطیعی | از گروه مرجع زلزله کرمان

حمایت شد ;)

تامین واحد مسکونی برای خانواده درگیر بیماری و نیازمند کوهبنانی

0%

تامین مسکن برای خانوار نیازمندی که از پدر و مادر مریضشان نیز نگهداری میکنند.

 • مبلغ هدف گذاری شده:600,000,000 ریال

 • تا اتمام کمپین: کمپین به پایان رسیده است

 • مبلغ جمع آوری شده: 682,454,218 ریال

تحصیل

توسط میثم مطیعی | از گروه مرجع زلزله کرمان

حمایت شد ;)

کمک به بازسازی یک مدرسه آسیب دیده در زلزله کوهبنان

0%

مشارکت در کمک به بازسازی یک مدرسه آسیب دیده در زلزله کوهبنان برای دانش آموزان منطقه زلزله زده کوهبنان، زندگی....

 • مبلغ هدف گذاری شده:500,000,000 ریال

 • تا اتمام کمپین: کمپین به پایان رسیده است

 • مبلغ جمع آوری شده: 124,930,000 ریال

تحصیل

توسط شبکه آهو | از گروه مرجع زلزله کرمانشاه

حمایت شد ;)

شیوه های مشارکت

علاوه بر کمکهای نقدی افراد در قالبهای زیر نیز می توانند به شبکه مهربانی "آهو" کمک نمایند/ اول: اشخاص مرجع یا بانیان خیر/ دوم: ارسال سوژه ها بصورت مردمی از طریق ربات تلگرامی/ سوم: عضویت در شبکه جهت حضور داوطلبانه در کمپینها

گزارش کمپین

گزارش دقیق از مهربانیهای اعضا شبکه "آهو" و کمپینهای طراحی شده و بررسی موفقیت یا عدم موفقیت موارد می تواند برای آینده راهگشا باشد

بانیان خیر

اشخاص حقیقی یا حقوقی هستند که پروژه ها را به شبکه معرفی می کنند. اشخاص مرجع یا نهادها و موسسات مردمی خیریه هستند یا ورزشکاران هنرمندان مداحان دانشمندان و .... هستند که به دلیل نوع مسئولیت یا فعالیتشان، به طور مستقیم با موارد نیاز مردم محروم آشنا می باشند.

شفافیت مالی

اعلام دقیق میزان کمکهای هر مورد خیر و همچنین اعلام نام و مشخصات مورد رضایت حامیان خیر علاوه بر ترویج روحیه دستگیری، ضمانت صحت و سلامت شبکه خواهد بود

حامیان