اینجا تازه آباد است. روزها از زلزله گذشته. با حاج حسین یکتا میان خانه های بدون دیوار و سقف مردم آمده ایم. نگاهم را دور می گردانم. کاش منظره ای بدون آوار و غصه ی زندگی مردم قاب چشمم را پر می کرد. نه می توانم چشم هایم را از دیدن این همه خرابی ببندم، نه گوش هایم را از شنیدن این همه غصه.  هر غریبه ای می آید، مردم جمع می شوند دورش، به گفتن. به امید اینکه صدایشان به جایی برسد.

مرد جوانی سمتم می آید، دستم را میان دست های کار کرده و پر قدرتش نگه می دارد. از ظاهر خاکی و آشفته اش ناراضی است. می گوید از روزی که زلزله آمده حمام نرفته است. جوابی ندارم. سرم را پایین می اندازم و سکوت می کنم. گوشم پر است از درخواست برای ابتدایی ترین نیاز و دستم خالی، از برآورده کردنش.

 

از جمع دور می شوم. پا می کشم سمت چادرهای علم شده کنار خرابی ها. پیرزن خمیده ای توجهم را جلب می کند. چطور  با این قدم های  خسته و آهسته خودش را روزی لااقل سه بار به سرویس بهداشتی (غیر بهداشتی)، در فاصله ای دور از چادرها می رساند؟ گیرم که برسد، این زانوهای سابیده شده و زاویه دار شده سرویس فرنگی می خواهد نه این سرویس های...

مردی کنار چادرش نشسته است. پای گچ گرفته اش را روی تکه سنگی دراز کرده. از بچه ها شنیده ام، پایش شبی که زلزله آمد ، با ریزش آوار شکسته است.

چطور می خواهد پایش را با چند کیلو وزن دنبال خود تا سرویس بهداشتی بکشد؟

هر چه بیشتر این بین می گردم بیشتر از خودم خجالت می کشم. حال دیگر اعضای گروه هم خوش تر از من نیست. سهل الوصول ترین نیاز ما در شهر ، اینجا تبدیل به معضل شده است. کمبود سرویس بهداشتی و مسافتش تا چادرها یک طرف، ایستادن در صف های مختلط و آزار دهنده اش طرفی دیگر.

 از حال و اوضاع مادرانی که در دل شب و سوز سرما باید کودکشان را به سرویس بهداشتی ببرند، نگویم و ننویسم بهتر است.

اینجا تازه آباد است. روزها بعد از زلزله. حمام و سرویس بهداشتی برای اهالی به یک معضل جدی تبدیل شده است.

 

 

بیش از 100 هزار نفر از مردم غرب کشور،  در این زلزله آسیب دیده اند. اگر به ازای هر 20 نفر 1 چشمه حمام و دستشویی نیاز باشد،  5000 چشمه مورد نیازاست. هزینه میانگین ساخت هر چشمه حمام و دستشویی 600 هزار تومان است.

 

قصد کرده ایم با یاری شما،  1000 چشمه حمام و سرویس بهداشتی، در فاز اول تامین، و در نقاط مناسب نصب کنیم.

گاهی توفیق خدمت در راهی است که تا به حال نه شنیده ای نه تجربه کرده ای.

 

برای مشارکت نقدی می توانید روی لینک (حمایت می کنم) کلیک کنید.

 

اگر می خواهید مستقیما با شرکت های مهندسی، ساخت حمام ها و سرویس های بهداشتی را انجام دهید، یا کانکس های حمام و سرویس بهداشتی را سفارش داده و ارسال نمایید، لطفا به لینک تلگرامی @ahuir   پیام بدهید تا راهنمایی لازم و جایابی صحیح انجام شود.

  

همچنین چنانچه می توانید به صورت داوطلبانه برای فعالیت های ساخت و کارهای تاسیساتی در منطقه حضور پیدا کنید، روی لینک (عضویت) کلیک کنید.

800 چشمه به قمیت ۶۰۰ میلیون توسط بانی شماره 1

400 چشمه به قیمت 120 میلیون تومان توسط بانی شماره 2

الباقی توسط مهربانان از طریق سایت تامین شد.

پویش ساخت حمام و سرویس های بهداشتی برای زلزله زدگان کرمانشاه

7,243,200,000ریال از 6,000,000,000ریال
زمان باقیمانده
66 نفر حامی + 2 نفر کمک های خارج از سایت

مشارکت در ساخت 1000 چشمه حمام و دستشویی برای مناطق زلزله زده کرمانشاه