شغلش کار در معدن بود، کاری که جزء پر مشقت ترین شغل ها با کمترین درآمد ممکن است... شب پس از یک روز کار مدارم سخت به خانه می آید تا در کنار همسر و بچه ها، کمی به دور از هیاهوی تونل های تاریک و بارهای سنگین، در روشنایی منزل آرامش بیابد... چشمانش تازه روی هم رفته بود که ناگهان در ساعت 20:34 دقیقه همه آنچه آرامش زندگیش بود به ناگاه تبدیل به تلی از خاک می شود، درست شبیه به همان معدن هایی که صبح تا شب مجبور به کار در آن است تا خرج پوشک و شیرخشک نوزادش را تامین کند...

میشود یک شبه تمام آنچه آرامش توست را از دست بدهی، اما اگر امیدت به مردمانی آسمانی باشد که با دستان مهربانشان کمک حالت میشوند، میتوانی به فردایی بهتر فکر کنی...

در زلزله 5.2 ریشتری 30 آذر، بیش از 1000 خانه در کوهبنان استان کرمان تخریب و یا غیر قابل سکونت شده است. مردمان این منطقه اکثرا شاغل در معدن های منطقه هستند، کاری سخت و کم درآمد که کفاف زندگی حداقلی در این گرانی ها را نیز نمیدهد.

داغ زلزله و از دست دادن خانه ای که آجر آجرش را با زحمت فرآوان روی هم گذاشته اند کم نیست که ما بگذاریم با سرمای زمستان و سکونت کودک و خانواده های این عزیران در چادر مضاعف شود. میخواهیم با کمک دستان مهربان شما، مهربانی را با ساخت و نصب 50 عدد کانکس به این عزیزان تقدیم کنیم.

با محاسبات انجام شده برآورد هزینه هر عدد کانکس، شامل ساخت و انتقال و نصب، حدود 6 میلیون تومان می شود. برای مشارکت در این کار بر روی دکمه "حمایت میکنم" کلیک نمایید و به هر میزانی که در توان دارید مهربانی کنید.

در صورت نیاز میتواید، از طریق لینک تلگرامی @ahuir به ما پیام دهید.

همچنین میتوانید از طریق شماره حساب 7688088033 بانک ملت  به نام بنیاد کرامت و یا شماره کارت 6104.3376.5917.2249 وجوه خود را واریز نمایید.