میگفت تمام امیدم این بود که با رفتن به مدرسه و درس خواندن، بتوانم در آینده کاری پر درآمد تر از پدر که شغلش کار در معدن بود انجام دهم. با تمام کودکیش آرزوهای بزرگی داشت و میخواست همه مشکلات خانواده اش را حل کند. بیماری پدر که بر اثر کار سخت در معدن گرفتارش شده بود را، تامین خانه ای امن که هیچ زلزله ای آن را خراب نکند را و حتی گرفتن لباس و کیف نو برای خواهر و برادرش را میخواست پس از مهندس شدنش انجام دهد... اما وقتی نگاهش به مدرسه ای که حالا کاملا ویران شده بود می افتاد، سکوت و بهت، به جای همه این آرزو ها در نگاهش فریاد میزد.

قول دادیم که داستان را برای مهربانانی تعریف کنیم تا بتوایم هر چه زودتر او و همشاگرایانش را در کلاس مهربانی بنشانیم. میخواهیم با کمک شما عزیزان کمک به بازسازی یک مدرسه آسیب دیده در زلزله کوهبنان را به عهده بگیریم.

برای مشارکت در این کار بر روی دکمه "حمایت میکنم" کلیک نمایید و به هر میزانی که در توان دارید مهربانی کنید.

در صورت نیاز میتواید، از طریق لینک تلگرامی @ahuir به ما پیام دهید.

همچنین میتوانید از طریق شماره حساب 7688088033 بانک ملت  به نام بنیاد کرامت و یا شماره کارت 6104.3376.5917.2249 وجوه خود را واریز نمایید.

کمک به بازسازی یک مدرسه آسیب دیده در زلزله کوهبنان

124,930,000ریال از 500,000,000ریال
زمان باقیمانده
94 نفر حامی

مشارکت در کمک به بازسازی یک مدرسه آسیب دیده در زلزله کوهبنان برای دانش آموزان منطقه زلزله زده کوهبنان، زندگی ادامه دارد...