شبکه آهو از گروه مرجع زلزله کرمانشاه

حقیقی

مشارکت در تامین 50 عدد کانکس برای خانوارهای کوهبنانی که در زلزله اخیر کرمان بیش از 1000 واحد مسکونیشان تخریب یا غیر قابل سکونت شد.

 • مبلغ هدف گذاری شده: 3,000,000,000 ریال

 • تا اتمام کمپین: زمان باقی مانده

 • مبلغ تجمیع شده: 105,799,100 ریال

مشارکت در ساخت و تجهیز 5 مدرسه برای دانش آموزان منطقه زلزله زده کوهبنان، زندگی ادامه دارد...

 • مبلغ هدف گذاری شده: 10,000,000,000 ریال

 • تا اتمام کمپین: زمان باقی مانده

 • مبلغ تجمیع شده: 87,250,000 ریال

مشارکت در ساخت 100 واحد مسکونی 100 درصد تخریب شده در کرمانشاه

 • مبلغ هدف گذاری شده: 38,000,000,000 ریال

 • تا اتمام کمپین: زمان باقی مانده

 • مبلغ تجمیع شده: 763,525,709 ریال

مشارکت در تامین جهیزیه 300 نوعروس و تازه داماد زلزله زده

 • مبلغ هدف گذاری شده: 15,000,000,000 ریال

 • تا اتمام کمپین: زمان باقی مانده

 • مبلغ تجمیع شده: 13,960,000 ریال

مشارکت تامین 1000 راس دام در کرمانشاه

 • مبلغ هدف گذاری شده: 8,000,000,000 ریال

 • تا اتمام کمپین: زمان باقی مانده

 • مبلغ تجمیع شده: 16,380,000 ریال

مشارکت در ساخت 1000 چشمه حمام و دستشویی برای مناطق زلزله زده کرمانشاه

 • مبلغ هدف گذاری شده: 6,000,000,000 ریال

 • تا اتمام کمپین: زمان باقی مانده

 • مبلغ تجمیع شده: 42,076,973 ریال

مشارکت در حمایت از 100 بانوی زلزله زده سرپرست خانوار

 • مبلغ هدف گذاری شده: 2,000,000,000 ریال

 • تا اتمام کمپین: زمان باقی مانده

 • مبلغ تجمیع شده: 23,680,000 ریال

حمایت از 150 بانوی باردار و نوزاد زلزله زده

 • مبلغ هدف گذاری شده: 3,000,000,000 ریال

 • تا اتمام کمپین: زمان باقی مانده

 • مبلغ تجمیع شده: 17,720,000 ریال

تهیه امکانات گرمایشی، غذایی و اقلام اضطراری زلزله زدگان

 • مبلغ هدف گذاری شده: 5,000,000,000 ریال

 • تا اتمام کمپین: زمان باقی مانده

 • مبلغ تجمیع شده: 74,953,660 ریال

مشارکت در ساخت و تجهیز 8 مدرسه تخریب شده

 • مبلغ هدف گذاری شده: 32,000,000,000 ریال

 • تا اتمام کمپین: زمان باقی مانده

 • مبلغ تجمیع شده: 20,850,000 ریال

کمک به پدر مادری که در ارزو بغل کردن فرزندشان هستند...

 • مبلغ هدف گذاری شده: 1,160,000,000 ریال

 • تا اتمام کمپین: زمان باقی مانده

 • مبلغ تجمیع شده: 36,470,000 ریال

چند روز مانده به عروسی جهیزیه ش زیر اوار مونده و از بین رفته

 • مبلغ هدف گذاری شده: 410,000,000 ریال

 • تا اتمام کمپین: زمان باقی مانده

 • مبلغ تجمیع شده: 4,610,000 ریال

مردی که زن بار دارش را از زیر آوار نجات داده. بعد از هفت روز فرزندش به دنیا آمده و زیر چادر مشغول بزرگ کردن بچه هاست.

 • مبلغ هدف گذاری شده: 140,000,000 ریال

 • تا اتمام کمپین: زمان باقی مانده

 • مبلغ تجمیع شده: 16,020,000 ریال

مادر فدا کاری که برای نجات فرزندش به درون خانه برمیگرد و بر اثر اوار قطع نخاع میشود در روستای دور افتاده زندگی میکند و کمک کمی دریافت کرده چون بیشتر در بیمارستان بستری بوده

 • مبلغ هدف گذاری شده: 350,000,000 ریال

 • تا اتمام کمپین: زمان باقی مانده

 • مبلغ تجمیع شده: 24,340,000 ریال

زوج جوانی که خانه و اثاث منزل رو در اثر زلزله از دست داده و در انتظار تولد فرزندش است

 • مبلغ هدف گذاری شده: 440,000,000 ریال

 • تا اتمام کمپین: زمان باقی مانده

 • مبلغ تجمیع شده: 3,060,000 ریال

خانواده ای شلوغی که در زیر یک چادر هستن با یه فرزند معلول جسمی که از ان در همون چادر نگهداری میکنن

 • مبلغ هدف گذاری شده: 670,000,000 ریال

 • تا اتمام کمپین: زمان باقی مانده

 • مبلغ تجمیع شده: 15,940,000 ریال

خانواده ای که تعداد زیادی از اعضای خانواده در اثر زلزله از بین رفتن و خانه انها صددرصد ویران شده و داری فرزندی با بیماری قلبی هستن

 • مبلغ هدف گذاری شده: 650,000,000 ریال

 • تا اتمام کمپین: زمان باقی مانده

 • مبلغ تجمیع شده: 5,780,000 ریال