به همت بنیاد کرامت رضوی، از آغاز اجرای طرح حمایتی نذر امام تاکنون، 10 نفر از زنان و مادران دربند از سراسر کشور که به دلیل محکومیت مالی در زندان بودند، آزاد شدند.

نذر امام

1,000,000ریال از 1,500,000,000ریال
زمان باقیمانده
1 نفر حامی + 110 نفر کمک های خارج از سایت

آزادی 10 بانوی نیازمند با اجرای پویش نذر امام