همراهی خیران و نیکوکاران سراسر کشور با پویش «سفره‌ای به وسعت ایران» بنیاد کرامت رضوی، 201 میلیارد تومان کمک جمع‌آوری و برای حمایت از نیازمندان

سفره‌ای به وسعت ایران

500,000ریال از 1,500,000,000ریال
زمان باقیمانده
0 نفر حامی + 100 نفر کمک های خارج از سایت

همراهی خیران و نیکوکاران سراسر کشور با پویش «سفره‌ای به وسعت ایران» بنیاد کرامت رضوی، 201 میلیارد تومان کمک جمع‌آوری و برای حمایت از نیازمندان