اشخاص مرجع یا بانی خیر

یکی از پسندیده ترین اموری که هر انسانی می تواند در طول زندگی خود انجام دهد، تشویق دیگران به کار خیر است. زندگی هریک از ما سرتاسر زنجیری است که به هم متصل است و اگر یکی از حلقه های این زنجیر پاره شود، در نهایت مشکلاتی به وجود می آید که از فردیت به جمعیت می رسد. از این رو باید برای محکم تر شدن و اتصال هرچه بهتر این زنجیره، همگی به هم کمک کنیم و در این بین همدیگر را برای انجام کار خیر تشویق کنیم. در این مقاله قصد داریم تا به روش های تشویق دیگران به انجام کار خیر و همچنین پیامدهای آن بپردازیم. پس تا انتها با ما همراه باشید.